Канада, 2016, 8'

РЕЖИСЬОР
Теодор Ушев

Вайша не е като другите момичета – тя е родена с едно зелено и едно кафяво око. Но странните й очи не са единственото специално нещо в нейния поглед.
Лявото й око вижда само миналото. Дясното – само бъдещето. Като че е ужасно проклятие, разделеното виждане на Вайша не й позволява да живее в настоящето. Заслепена от онова, което е било, и тормозена от това, което ще бъде, тя остава в плен на две несъвместими темпоралности. Наричат я Сляпата Вайша.
В тази метафорична приказка за мъдрост и красота режисьорът Теодор Ушев ни напомня колко е важно да живеем в настоящето.