"Посветих книгата на моите внуци Деян и Асен не случайно, а защото моите внуци нищо не знаят за времето в което е живял дядо им. Предполагам, че повечето млади хора имат също толкова малко информация за това време. Затова, когато реших да пиша книгата си казах: Ще погледна през призмата на моите филми и времето в което живяхме- соцпериода. Това са филмите ми заснети до 1990 година включително. Пък и мисля, че всеки трябва да остави своето свидетелство за това време, за да може един по- безпристрастен историк след време да изгради от тези парчета мозайката за това- какво е било." проф. Дюлгеров