Словения, 2018, 3'19''

РЕЖИСЬОР

Ян Цвиткович

В град Версополис хората спират да произнасят думите, които се прокрадват от устите им, и вместо това започват да си служат с думите, дълбоко избутани в подсъзнанието им. Думите, които наистина значат нещо.