Director - Nikolaus Geyrhalter
Script - Nikolaus Geyrhalter
Camera - Nikolaus Geyrhalter
Producers - Nikolaus Geyrhalter, Michael Kitzberger, Wolfgang Widerhofer, Markus Glaser

Неудобна материя разказва за замърсяването с отпадъци в отдалечени райони и за хората, които се опитват да ги почистят. Филмът отразява самото замърсяване и непосилния труд на събирачите на отпадъци и ръководителите на този бизнес. Николаус Гайрхалтер проследява следите на нашите битови отпадъци по цялата планета и хвърля светлина върху безкрайната борба на хората да установят контрол над огромните количества боклук.


„Отпадъците олицетворяват развитието на човечеството, а то е много по-бавно, отколкото технологичният процес би изисквал. Все още не можем да се справим с голяма част от това, което е възможно и обичайно днес.“
Николаус Гайрхалтер

AWARDS AND NOMINATIONS -

Locarno ’22 - Green Leopard WWF

Program

  • 23.03.2023
    FRENCH INSTITUTE – SLAVEIKOV CINEMA - 18.00 часа
  • 26.03.2023
    EURO CINEMA - 16.15 часа